NAi Uitgevers
Boeken over architectuur, stedenbouw, landschap, etc. Boeken over beeldende kunst, fotografie, design, nieuwe media, etc. Oase, tijdschrift voor architectuur
Open, cahier over kunst en het publieke domein
Publicaties Ruimtelijk Planbureau Zoeken / Fondslijst Bestellen Over ons

Verkrijgbaar vanaf oktober 2007

Slavoj Zizek, Edward Soja, Neil Smith, Juliet Flower-MacCannell, Dieter Lesage e.a.
BAVO (red.)

Urban Politics Now
Re-imagining democracy in the neoliberal city
Reflect # 6

Vormgeving: Joseph Plateau, Paperback, 224 pagina's, Formaat: 14,5 x 22,8 cm
Engelse editie, ISBN 978-90-5662-616-7, € 19,50

Met steun van het Stimuleringsfonds voor Architectuur en de Jan van Eyck Academie

De vorm en toekomst van steden wordt vandaag steeds meer gezien als het resultaat van onvermijdelijke processen: de strategische beslissingen van bedrijven, de voorkeur van de consument, diepgewortelde culturele reflexen. Met name door de opmars van een neoliberale en neoconservatieve blik op de samenleving, worden fundamentele beslissingen over de leefomgeving op die manier steeds meer bepaald door de wet van vraag en aanbod of de clash der beschavingen. Is er binnen een dergelijk klimaat nog ruimte voor een democratische stedelijke politiek? Hoe kunnen verongelijkte groepen nog uiting geven aan hun ongenoegen? En hoe kan de ontwikkeling van een stad opnieuw worden gestuurd door een collectief politiek project in plaats van winstmarges of verdeelsleutels?

Het architectuurtheoretisch bureau BAVO nodigde een groep van sociaal-geografen, sociologen, filosofen, planners, architecten en designers uit om te reflecteren over de huidige ontkenning van de stedelijke politiek. Urban Politics Now biedt een diepgaande analyse van de plaag van symptomen die hiermee gepaard gaan, zoals zinloos geweld, nultolerantie, consumptief hedonisme en socio-economische polarisatie. Daarnaast worden ook manieren verbeeld om de stad opnieuw tot een motor te maken van een democratische politiek met een emancipatoir programma, in plaats van één die de status quo bevestigt.

Hoewel alle bijdragen een globale reikwijdte hebben, is er een specifieke focus op recente stedelijke ontwikkelingen in Nederland.


> Rotterdam-Crooswijk. Foto: Peter Hilz - Hollandse Hoogte.

NAi Uitgevers Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam
Tel: 010 - 20 10 133, Fax: 010 - 20 10 130
info@naipublishers.nl