Books & Book chapters


Monographs, co-written books and edited volumes

 1. Houtum H. van, en L. Lucassen, (2016), Voorbij Fort Europa, een nieuwe visie op migratie, Atlas Contact
 2. Eker M. and Houtum H. van (2013), Borderland, Blauwdruk: Wageningen.
 3. Houtum, H. van, K. Raaphorst en R. Van der Lugt, (2013), De binnenstad als monopoly: wie bezit welke panden waar in de binnenstad van Nijmegen?, Onderzoeksrapport, Radboud Universiteit Nijmegen
 4. Houtum, van H., en J. van Vugt (2012) (red.), Eerlijke Nieuwe Wereld, voorbij de grenzen van de natiestaat, Klement Uitgeverij, Zoetermeer (november). Plus recensie
 5. Arts, B., A. Lagendijk, H. van Houtum, (2009) (eds.), The Disoriented State: Shifts In Governmentality, Territoriality and Governance, Springer Verlag, Berlin, http://www.springer.com/978-1-4020-9479-8 or http://www.springerlink.com/content/978-1-4020-9479-8
 6. Eker, M., Houtum H., van en Van Kampen, M. (red.) (2007), Grenslandschap, Ontwerpend Onderzoek naar het landschap in de invloedssfeer van de Nederlandse grens, Ekerschaap & NCBR (update van het rapport is gedrukt, uitgave 2013)
 7. Houtum, H. van, O. Kramsch, W. Zierhofer (2005), B/ordering Space, Aldershot: Ashgate B/ordering Space)
 8. Dormans S., H. van Houtum, A. Lagendijk, (2003) The imagination of the city; The construction of urban identity of Arnhem , Groningen , Maastricht and Tilburg , (in Dutch), Nethur, Nr. 22
 9. Berg, E., H. van Houtum (eds), (2003), Routing Borders between territories, discourses and Practices, Aldershot : Ashgate (see website) (recensie: Berg, Eki and Houtum, Henk van., Routing Borders Between Territories , Discourse and Practice: Unpacking Borders, Review by Jason Ackleson, International Studies Review (2004) 6, 324-326, article in pfd
 10. Van der Velde M., and H. van Houtum (eds.), (2000), Borders, regions and people , Volume in the series of the British section of the European Regional Science Association, London:PION
 11. Houtum H. van, and E. van Haveren (1999), Evaluation of Europartenariat 1998, The Netherlands, an initiative of the European Commission to stimulate cross-border economic co-operation among small and medium sized enterprises in the EU, Facts and Figures, Nijmegen Centre for Border Research, Nijmegen.
 12. Houtum, H. van, (1998), The Development of Cross-Border Economic Relations, A theoretical and empirical study of the influence of the state border on the development of cross-border economic relations between firms in border regions of the Netherlands and Belgium, CentER, Tilburg Dissertation in pdf
 13. Houtum H. van, (1997), The formation of cross-border economic relations, a study of the formation of cross-border economic relations between firms in Zeeland Flanders, Central and North Zeeland, and Gent/Eeklo as part of the INTERREG II-project “Euregional business”, Main Report, European Regional Affairs Consultants, Boxtel.
 14. Houtum H. van, (1997), The formation of cross-border economic relations, a study of the formation of cross-border economic relations between firms in Zeeland Flanders, Central and North Zeeland, and Gent/Eeklo as part of the INTERREG II-project “Euregional business”, Management summary and Policy recommendations, Chambers of Commerce of Zeeland and Gent/Eeklo, Terneuzen.
 15. Boekema F., H. van Houtum, K. Veraghtert (eds.), (1994), ” Benelux , Quo Vadis?”, Institutional economic reflections on the place and future of the Benelux (in Dutch)”, Wolters-Noordhoff, ISBN 90-01-09231-4
 16. Dagevos J., H. van Houtum, P. Hulsinck, W. van Zwol, F. Boekema, G. Ummels (1993), A Rabo-area on the move, orientation on the social-economic developments in the agglomeration of Leiden and the Duin and Bollenarea,(in Dutch), Economisch Instituut Tilburg, Tilburg, December
 17. Dagevos J., W. Zwol, H. van Houtum & F. Boekema (1993), Social-economic Barometer, Economic prospects of Central Brabant and Tilburg (in Dutch), Economisch Instituut Tilburg, Tilburg, June, ISBN 90-6938-013-7.
 18. Dagevos J., L. Oerlemans, P. Hulsinck, H. van Houtum, F. Boekema (1992), Cross-border perspective, (in Dutch), Economisch Instituut Tilburg, Tilburg, August, Main Report & Summary
 19. H. van Houtum, (1991), ‘Competitive advantage of regions’, een kritische beschouwing en toepassing van de analyse van Michael E. Porter : ‘the competitive advantage of nations’ op Nederlands regionaal niveau, Master thesis

Book Chapters

 1. Houtum, H., van and Rodrigo Bueno Lacy, Frontiers, (2017), entry in: The International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment, and Technology (IEG) (ISBN 978-0-470-65963-2), John Wiley & Sons
 2. Houtum, H. van and S. Wolfe, (2017), Waiting, in: Border Aesthetics, New York: Berghahn Books, pp. 129-146
 3. Houtum H. van and K. Aparna, (2016), Undocumented territories, strategies of spatializations by undocumented migrants, in: Migration, Squatting and Radical Autonomy, Resistance and Destabilization of Racist Regulatory Policies and B/Ordering Mechanisms, P. Mudu and S. Chattopadhyay (eds.), Taylor and Francis, pp. 47-51
 4. Houtum, H, van (2015), ‘Borders as resourceful thresholds’, chapter in: People, borders, trajectories: An approach to cross border mobility and immobility in and to the European Union, M, van der Velde and T. Van Naerssen, Ashgate
 5. Houtum H., and Mark Eker, (2015), Redesigning Borderlands, Using the Janusface of borders as a resource, Borderscaping: Imaginations and Practices of Bordermaking. Eds. Chiara Brambilla, Jussi Laine, James Scott, and Gianluca Bocchi. Aldershot: Ashgate, 2015
 6. Houtum, H. van (2015), De politiek van de stad, in: Visies op de Stad, Hospers, Ernste, van Melik (red.), Boom Lemma
 7. Houtum, H, van, (2014), Grens als verhaal, in: Marloes Verhoeven en Anne Ribbert, Pindakaas & Kirschmarmelade: ontmoetingen met Nederlands-Duitse grensgangers”, Stichting Grensdialoog (zie http://www.stichtinggrensdialoog.nl/boek/)
 8. Eker M. and H. van Houtum, (2013) Borderscapes, in: Eker M. and Houtum H. van (2013), Borderland, Blauwdruk: Wageningen.
 9. Houtum, H., M. Van Kampen en M. Eker, Borderland: the beginning, in: Eker M. and Houtum H. van (2013), Borderland, Blauwdruk: Wageningen.
 10. Houtum, H. van, G. Van der Bruggen, M. van der Giessen, J. Jacobs, (2013), The borders of cross-border policy: the End of the Plan, in: Eker M. and Houtum H. van (2013), Borderland, Blauwdruk: Wageningen.
 11. Houtum, H. van, (2013), The moral design of a border, In: Eker M. and Houtum H. van (2013), Borderland, Blauwdruk: Wageningen.
 12. Eker, M. and H. van Houtum, Borderland: the epilogue, (2013)in: Eker M. and Houtum H. van (2013), Borderland, Blauwdruk: Wageningen
 13. Houtum, H. van (2013), ‘Grenzen zijn menselijke bedenksels, in: Rosenmoller, P., (2013), Van Droom naar Daad, OBAlive, Lemniscaat: Rotterdam.
 14. Houtum, van H. (2013),  “Human blacklisting: the global apartheid of the EU’s external border regime” in: Geographies of privilege, France Winddance Twine and Bradly Gardener (eds.) (reprint)
 15. Houtum, van H., (2012), Inleiding: een oneerlijke wereld, in: Eerlijke Nieuwe Wereld, voorbij de grenzen van de natiestaat, Houtum, van H., en J. van Vugt (2012) (red.), Klement Uitgeverij, Zoetermeer (november), p.9-22
 16. Houtum, van H. en J. van Vugt, (2012), Voorwoord, in: Eerlijke Nieuwe Wereld, voorbij de grenzen van de natiestaat, Houtum, van H., en J. van Vugt (2012) (red.), Klement Uitgeverij, Zoetermeer (november), p. 7-8
 17. Mark Eker en H. van Houtum (2012), ”De waarde van het nationale grensland” in: Over de Grens, Over de rol en betekenis van de grens binnen de hedendaagse landschapsarchitectuur, Redactie Karin Christof en Arjen Vergeer, Uitgeverij Blauwdruk, pp 50-56
 18. Houtum, van H., (2012), Remapping Borders, in: H. Donnan and T. Wilson (eds). A companion to Border Studies, p. 405-418
 19. Houtum van H., (2011), ‘Waarom we wachten, een essay over zelfbegrenzing en ontgrenzing aan de hand van Kafka’s parabel ‘Voor de Wet’, in: ”Dwarse Interventies, politiek-filosofische opstellen, Van der Zweerde et al, (eds) Uitgeverij Parresia, p 78-98,  http://radboud.academia.edu/HenkvanHoutum/Papers/1395493/dwarse_interventie_hvh
 20. Houtum van H., (2011), The mask of the border, in: D. Wastl-Walter (ed)., Companion to Border Studies, Ashgate, pp 49-62
 21. Verkoren W. en H. van Houtum, (2011), Liever gelijk behandeld dan geholpen, in: Hazenberg J, Tabarki F. en Van Tilburg r. (eds.), Dappere Nieuwe Wereld, 21 jonge denkers over de toekomst van Nederland, Van Gennep, pp. 149-160
 22. Houtum van H., (2010), Venster 50: Grenzen van Gelderland, in: Geschiedenis van de Gelderse canon, de CANON van het Gelders verleden in vijftig vensters, Verhoeven D. en Wingens M, (red.), Walburg Pers, p. 203-205
 23. Houtum van H., (2010)  ‘Deterritorialization”, in: Bevir, M. and Patton P. (eds)., Encyclopedia of Political Theory, Sage,
 24. (pp. 377-378). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. doi: 10.4135/9781412958660.n123, see http://knowledge.sagepub.com/view/politicaltheory/n123.xml
 25. Houtum van H., (2010) Mapping Transversal Borders: towards a Choreography of Space, in: C. Brambilla and B. Riccio (eds)., Transnational Migrations and Dis-located Borders, Guaraldi Publishers, pp 119-138
 26. Arts, B., A. Lagendijk, H. van Houtum, (2009), Shifts in Governmentality, Territoriality and Governance: An Introduction, in: Arts, B., A. Lagendijk, H. van Houtum (eds.), The Disoriented State: Shifts In Governmentality, Territoriality and Governance, Springer Verlag, Berlin, http://www.springer.com/978-1-4020-9479-8, p. 3-10
 27. Houtum, H. van, (2008), The war against unwanted immigration: EU’s border machine, in: Challenges of Global Migration, EU and its Neighhbourhood, p. 31-40, Kora: Ankara
 28. Houtum, H. van, and V. Mamadouh (2008), The geopolitical fabric of the border regime in the EU-African borderlands, in: Nederlandse Geografische Studies, KNAG: Utrecht, p. 92-98 article in pdf
 29. Henk van Houtum and Roos Pijpers, (2008) “On strawberry fields and cherry picking: fear and desire in the bordering and immigration politics of the European Union, in: Pain and Smith (eds.) Fear, critical geopolitics and everyday life, Ashgate, Aldershot See the site of ashgate for this book and see google books for a preview of this book
 30. Thomas Geisen, Roald Plug and Henk van Houtum (2008), Chapter 6: (B)ordering and othering migrants by the European Union, in Ton van Naerssen and Martin van der Velde (eds), Migration in a New Europe: People, Borders and Trajectories, Societa Geografica Italiana, Rome, 2008 Chapter pdf-file
 31. Eker, M., Houtum H., van en Van Kampen, M. (red.) (2007), Grenslandschap, Ontwerpend Onderzoek naar het landschap in de invloedssfeer van de Nederlandse grens, Ekerschaap & NCBR (update van het rapport is gedrukt, uitgave 2013)
 32. Houtum H. van and B. Spierings (2007), Barcode Humans; on the Fabrication of Consumers in the Super-Market Society, in BAVO (eds), Urban politics now. Re-imagining democracy in the neo-liberal city, NAI, Oktober Book information Book Chapter in PDF format (5mb)
 33. Houtum H. van and Pijpers R., (2007) Fearing and Bordering Migration, in: Pain (ed.), Fear: Critical Geopolitics and Everyday Life, Routledge (in press) Book information
 34. Giesen T., Plug R., Houtum H. van, (2007) (B)ordering and Othering migrants by the European Union, in Van der Velde M. and Van Naerssen T., (eds): Migration series (in press)
 35. Houtum H., and Pijpers, R.(2007) Angst en Protectie in het grens-en immigratiebeleid van de EU. in: Brugmans (et al, red.) Mythen en Misverstanden over migratie, Thijmgenootschap series: Valkhof Press
 36. Spierings, B. en Houtum, H. van (2006), Naar een andere binnenstad: over grenzen, gangen, bruggen en ‘wormholes’, in Aarts, During, Van der Jagt: Te koop en andere ideeën over de inrichting van Nederland, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Februari 2006 article
 37. Houtum, H., van and R. Pijpers, (2006), The EU as a Gated Community, in : Scott J., (ed), EU Enlargement, Region and Shifting Borders of Inclusion and Exclusion, Aldershot : Ashgate
 38. Houtum, H. van, O. Kramsch, W. Zierhofer (2005), Prologue, B/ordering Space, in: Houtum, H. van, O. Kramsch, W. Zierhofer (2005), B/ordering Space, Aldershot: Ashgate, 1-13 See google books for a preview of the book
 39. Houtum, H. van, (2005), Frontiere di comfort. Processi di delimitazione dello spazio economico nell’ Unione Europea, in: Europa, vecchi confini e nuove frontiere, E. dell’ Agnese and E. Sqaurcina (eds)., p. 125-145, Torino: UTET Libreria
 40. Velde M. van der, Janssen M., Houtum H. van, (2005), Job mobility in the Dutch-German regional labour market, the threshold of indifference, Borders and economic behaviour in Europe, Van Gorcum, Assen, 77-91
 41. Van der Velde, M and Houtum H. van (2004), De-politicising labour market indifference and immobility in the European Union, in: Kramsch O. and B. Hooper, Cross-border governance in the EU, Routledge  Article in pdf
 42. Uitermark, J, U. Rossi, H. van Houtum, (2004), Die Neuerschaffung des Offentlichen Raums in Amsterdam: Eine Kritische Untersuchung der “real existierenden Multikultur”, Berliner Geographische Arbeiten, Berlin, p. 106-123
 43. Houtum, H,. van (2003), Borders of comfort, in: Anderson, J., L. O’Dowd, and T. Wilson (eds.), New Borders for a Changing Europe, Cross-border co-operation and Governance, London: Frank Cass, pp. 37-58 Article in pdf
 44. Berg, E., H. van Houtum (eds), (2003), Prologue: A border is not a border. Writing and reading borders in space. in Berg E., and H. van Houtum, Routing Borders between territories, discourses and Practices, Aldershot : Ashgate, pp. 1-12
 45. Houtum H. van (2001), The local identity of the professional football club NEC (in Dutch), Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen, see research reportsee summary
 46. Ernste, H., H. van Houtum, W. Zierhofer (2001), WWW@.NL, Spatial globality and access to the Internet, in: Dankbaar B. en J. Jonker (eds.), Meer dan Overheid en Markt: Management in de nieuwe Economie, Van Gorcum: Assen, p.31-37
 47. Houtum, H. van, (2001), The determinants of cross-border economic relations: the case of the Netherlands and Belgium , in: M. van Geenhuizen and R. Ratti (eds.). Gaining advantage from open borders, An active space approach to regional development, Ashgate, Aldershot , UK , pp.123-146.
 48. G. Bucken-Knapp, M. Schack, H. van Houtum (2001), New Strands in Border Research?, in G. Bucken-Knapp and M. Schack (eds.), Borders Matter: Transfrontier Regions in Contemporary Europe. (Aabenraa: Danish Institute of Border Regions Studies, 2001)
 49. Van Houtum, H. (2000), Introduction; Current issues and debates on borders and border regions in European Regional Science, in: Van der Velde M., and H. van Houtum (eds.), (2000), Borders, regions and people, London : PION, p. 1-12
 50. Houtum H. van, M. van der Velde, F. Boekema, (2000), Borders and Interaction, in: Goverde H. (ed.) Global and European polity?, organizations, policies, context, Ashgate, Aldershot , pp. 269-282.
 51. Houtum, H. van, (1999), What is the influence of borders on economic internationalisation?, in: P. de Gijsel, M. Janssen, H-J. Wenzel, and M. Woltering, Understanding European cross-labour markets -issues in Economic Cross-Border Relations, Metropolis-Verlag, Marburg , pp. 107-141
 52. Houtum, H. van (1999), The action, affection, and cognition of entrepreneurs and cross-border economic relationships in border regions in the European Union, in: G. Allaert and F. Boekema, Cross-border activities on the move, border regions, research and policy, pp. 53-82
 53. Houtum H. van (1995), “On the borders of society” (in Dutch), in: Unified in doubt (in Dutch), Centrum voor wetenschap en levensbeschouwing, University of Tilburg , Tilburg , p.167-193, ISBN 90-361-9845-3
 54. Houtum H.J. van & F.W.M. Boekema (1995), “Regional economic competitiveness: Porter and beyond”, in: P.R. Beije en H.O. Nuys (eds.), The Dutch Diamond, the usefulness of Porter in analysing small countries, SISWO, Garant,p.185-221, ISBN 90-5350-460-5
 55. Houtum H. van & F. Boekema (1994), Regions seen as laboratories for a new Europe , the applicability of the flexible specialisation model, in: J.J.J. van Dijck & J.P.M. Groenewegen (eds.), Changing European Business Systems, VUBPress, pp.85-109, ISBN 90-5487-070-2.
 56. Houtum H. van & F. Boekema (1994), Small and medium sized firms, corner-stones of regional economy (in Dutch), in: Atzema O. en E. Wever (eds.) The Dutch Industry (in Dutch), ISBN 90- 2322-885-5, pp. 104-106, 111, 128-148.
 57. Boekema F. & H .van Houtum (1994), Cross border networking in the Benelux (in French & Dutch), in: Régards sur le Benelux , Kijk in de Benelux, Brussels , ISBN 90- 2092-501-6, pp. 83-97
 58. Houtum H. van (1994), Benelux , a borderless economic union? (in Dutch)?, in: F. Boekema, H. van Houtum, K. Veraghtert (eds.), Benelux, quo vadis?, Wolters-Noordhoff, p. 23-64, ISBN 90- 01-09231-4
 59. Houtum H. van, (1993), The theory and method of Porter (in Dutch), in: Brabantse Economie met Open Grenzen (BEMOG), ETIN, Tilburg
 60. Houtum H. van (1993), Euregional policy, stimulus for a new spatial elan? (in Dutch), in: F. Boekema (eds.) Social Economics, markets, institutions and policy (in Dutch), Wolters Noordhoff, ISBN 90 01 092373, pp. 67-83. See Article in pdf