Books (NL & UK)


Monographs, co-written books and edited volumes

 1. Houtum H. van (2024), Free the Map. From Atlas to Hermes: A new cartography of borders and migration. Nai010 Publishers
 2. Houtum H. van, en L. Lucassen, (2016; 2017), Voorbij Fort Europa, een nieuwe visie op migratie, Atlas Contact
 3. Eker M. and Houtum H. van (2013), Borderland, Blauwdruk: Wageningen.
 4. Houtum, H. van, K. Raaphorst en R. Van der Lugt, (2013), De binnenstad als monopoly: wie bezit welke panden waar in de binnenstad van Nijmegen?, Onderzoeksrapport, Radboud Universiteit Nijmegen
 5. Houtum, van H., en J. van Vugt (2012) (red.), Eerlijke Nieuwe Wereld, voorbij de grenzen van de natiestaat, Klement Uitgeverij, Zoetermeer (november). Plus recensie
 6. Arts, B., A. Lagendijk, H. van Houtum, (2009) (eds.), The Disoriented State: Shifts In Governmentality, Territoriality and Governance, Springer Verlag, Berlin, http://www.springer.com/978-1-4020-9479-8 or http://www.springerlink.com/content/978-1-4020-9479-8
 7. Eker, M., Houtum H., van en Van Kampen, M. (red.) (2007), Grenslandschap, Ontwerpend Onderzoek naar het landschap in de invloedssfeer van de Nederlandse grens, Ekerschaap & NCBR (update van het rapport is gedrukt, uitgave 2013)
 8. Houtum, H. van, O. Kramsch, W. Zierhofer (2005), B/ordering Space, Aldershot: Ashgate B/ordering Space)
 9. Dormans S., H. van Houtum, A. Lagendijk, (2003) The imagination of the city; The construction of urban identity of Arnhem , Groningen , Maastricht and Tilburg , (in Dutch), Nethur, Nr. 22
 10. Berg, E., H. van Houtum (eds), (2003), Routing Borders between territories, discourses and Practices, Aldershot : Ashgate (see website) (recensie: Berg, Eki and Houtum, Henk van., Routing Borders Between Territories , Discourse and Practice: Unpacking Borders, Review by Jason Ackleson, International Studies Review (2004) 6, 324-326, article in pfd
 11. Van der Velde M., and H. van Houtum (eds.), (2000), Borders, regions and people , Volume in the series of the British section of the European Regional Science Association, London:PION
 12. Houtum H. van, and E. van Haveren (1999), Evaluation of Europartenariat 1998, The Netherlands, an initiative of the European Commission to stimulate cross-border economic co-operation among small and medium sized enterprises in the EU, Facts and Figures, Nijmegen Centre for Border Research, Nijmegen.
 13. Houtum, H. van, (1998), The Development of Cross-Border Economic Relations, A theoretical and empirical study of the influence of the state border on the development of cross-border economic relations between firms in border regions of the Netherlands and Belgium, CentER, Tilburg Dissertation in pdf
 14. Houtum H. van, (1997), The formation of cross-border economic relations, a study of the formation of cross-border economic relations between firms in Zeeland Flanders, Central and North Zeeland, and Gent/Eeklo as part of the INTERREG II-project “Euregional business”, Main Report, European Regional Affairs Consultants, Boxtel.
 15. Houtum H. van, (1997), The formation of cross-border economic relations, a study of the formation of cross-border economic relations between firms in Zeeland Flanders, Central and North Zeeland, and Gent/Eeklo as part of the INTERREG II-project “Euregional business”, Management summary and Policy recommendations, Chambers of Commerce of Zeeland and Gent/Eeklo, Terneuzen.
 16. Boekema F., H. van Houtum, K. Veraghtert (eds.), (1994), ” Benelux , Quo Vadis?”, Institutional economic reflections on the place and future of the Benelux (in Dutch)”, Wolters-Noordhoff, ISBN 90-01-09231-4
 17. Dagevos J., H. van Houtum, P. Hulsinck, W. van Zwol, F. Boekema, G. Ummels (1993), A Rabo-area on the move, orientation on the social-economic developments in the agglomeration of Leiden and the Duin and Bollenarea,(in Dutch), Economisch Instituut Tilburg, Tilburg, December
 18. Dagevos J., W. Zwol, H. van Houtum & F. Boekema (1993), Social-economic Barometer, Economic prospects of Central Brabant and Tilburg (in Dutch), Economisch Instituut Tilburg, Tilburg, June, ISBN 90-6938-013-7.
 19. Dagevos J., L. Oerlemans, P. Hulsinck, H. van Houtum, F. Boekema (1992), Cross-border perspective, (in Dutch), Economisch Instituut Tilburg, Tilburg, August, Main Report & Summary
 20. H. van Houtum, (1991), ‘Competitive advantage of regions’, een kritische beschouwing en toepassing van de analyse van Michael E. Porter : ‘the competitive advantage of nations’ op Nederlands regionaal niveau, Master thesis