Chapters (NL & UK)

 1. Houtum H van & L. Paolo Cirillo (2024), Paper walls: in: Handbook of Border Walls (in progress)
 2. R. Bueno Lacy and H. van Houtum (2024). Border map trap. in: Border Studies (accepted, forthcoming)
 3. Pijnenburg V. & H. van Houtum. Cross-borderscaping, in: Handbook of Borderlands (accepted, forthcoming)
 4. Houtum H. van (2023), Van Atlas naar Hermes: naar een cartografie van beweging en verbinding, in: Aardrijkskunde in transitie? Vakinhoudelijke perspectieven op de examenprogramma’s aardrijkskunde, Redactie: Tine Béneker, Gijs van Campenhout & Rob van der Vaart Eindredactie: Gemmeke van Kempen, KNAG, Utrecht, p. 64-69
 5. Houtum, H.J. van & Bueno Lacy, R.B.L. (2023), Humans, not arrows, Countering the violent cartography of undocumented migration, In: van Liempt I,.J. Schapendonk, A. Campus-Delgado (eds.), Handbook on Irregular Migration, Edward Elgar, pp 49–65
 6. Houtum, H.J. van & Bueno Lacy, R.B.L., (2023), Normalization, Legalization, Equalization, Towards Sustainable and Humane EU’s Border Policy,  in: Re-Visioning Geography, Key Challenges in Geography, EUROGEO Book Series, edited by Aikaterini Klonari, Maria Luisa De Lázaro y Torres, Athanasios Kizos, Publisher: Springer Verlag
 7. Bueno Lacy, R.B.L., & Houtum, H.J. van (2023), EUrope’s Selective Dehumanisation: The Revival of Geographical Determinism as Rationalisation to Justify the Preferential Protection of Ukrainian Refugees in the EU, ASILE, (2023), pp 447-
 8. Houtum, H.J. van & Bueno Lacy, R.B.L. (2021). Death as Policy:  The EU’s criminalisation of solidarity with undocumented migrants. https://henkvanhoutum.nl/wp-content/uploads/2021/11/Bueno-Lacy-Van-Houtum-Death-as-Policy.-The-banal-criminalisation-of-solidarity-with-migrants-1.pdf. In Expanding Boundaries Borders, Mobilities and the Future of Europe-Africa Relations. London: Routledge (https://www.routledge.com/Expanding-Boundaries-Borders-Mobilities-and-the-Future-of-Europe-Africa/Laine-Moyo-Nshimbi/p/book/9780367539214)
 9. Houtum, H. van (2020), The rise and fall of borders, in: Eberhard R., Human Territoriality, Patrick Frey: Zurich (https://henkvanhoutum.nl/wp-content/uploads/2023/05/Rise-and-fall-of-borders.pdf)
 10. Houtum, H. van, (2019), The Janus-border of the Nomad and the Monad: An essay on the philosophy of B/ordering and Othering, in: Debating and Defining Borders: philosophical and theoretical perspectives, A. Cooper and S. Tinning (Eds)., Routledge, 181-194
 11. Houtum H. van and Rodrigo Bueno Lacy (2019), Ceci n’est pas le migration: Countering the cunning cartopolitics of the Frontex migration map, Handbook on Critical Geographies of Migration, Katharyne Mitchell, Reece Jones, and Jennifer Fluri (Editors), Edward Elgar Press
 12. Bueno Lacy, R. and H. van Houtum (2017), Lies, Damned Lies & Maps: The EU’s Cartopolitical Invention of Europe, in: Where are Europe’s new borders?: critical insights into contemporary European bordering, Routledge
 13. Houtum, H., van and Rodrigo Bueno Lacy, Frontiers, (2017), entry in: The International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment, and Technology (IEG) (ISBN 978-0-470-65963-2), John Wiley & Sons
 14. Houtum, H. van and S. Wolfe, (2017), Waiting, in: Border Aesthetics, New York: Berghahn Books, pp. 129-146
 15. Houtum H. van and K. Aparna, (2016), Undocumented territories, strategies of spatializations by undocumented migrants, in: Migration, Squatting and Radical Autonomy, Resistance and Destabilization of Racist Regulatory Policies and B/Ordering Mechanisms, P. Mudu and S. Chattopadhyay (eds.), Taylor and Francis, pp. 47-51
 16. Houtum, H, van (2015), ‘Borders as resourceful thresholds’, chapter in: People, borders, trajectories: An approach to cross border mobility and immobility in and to the European Union, M, van der Velde and T. Van Naerssen, Ashgate
 17. Houtum H., and Mark Eker, (2015), Redesigning Borderlands, Using the Janusface of borders as a resource, Borderscaping: Imaginations and Practices of Bordermaking. Eds. Chiara Brambilla, Jussi Laine, James Scott, and Gianluca Bocchi. Aldershot: Ashgate, 2015
 18. Houtum, H. van (2015), De politiek van de stad, in: Visies op de Stad, Hospers, Ernste, van Melik (red.), Boom Lemma
 19. Houtum, H, van, (2014), Grens als verhaal, in: Marloes Verhoeven en Anne Ribbert, Pindakaas & Kirschmarmelade: ontmoetingen met Nederlands-Duitse grensgangers”, Stichting Grensdialoog (zie http://www.stichtinggrensdialoog.nl/boek/)
 20. Eker M. and H. van Houtum, (2013) Borderscapes, in: Eker M. and Houtum H. van (2013), Borderland, Blauwdruk: Wageningen.
 21. Houtum, H., M. Van Kampen en M. Eker, Borderland: the beginning, in: Eker M. and Houtum H. van (2013), Borderland, Blauwdruk: Wageningen.
 22. Houtum, H. van, G. Van der Bruggen, M. van der Giessen, J. Jacobs, (2013), The borders of cross-border policy: the End of the Plan, in: Eker M. and Houtum H. van (2013), Borderland, Blauwdruk: Wageningen.
 23. Houtum, H. van, (2013), The moral design of a border, In: Eker M. and Houtum H. van (2013), Borderland, Blauwdruk: Wageningen.
 24. Eker, M. and H. van Houtum, Borderland: the epilogue, (2013)in: Eker M. and Houtum H. van (2013), Borderland, Blauwdruk: Wageningen
 25. Houtum, H. van (2013), ‘Grenzen zijn menselijke bedenksels, in: Rosenmoller, P., (2013), Van Droom naar Daad, OBAlive, Lemniscaat: Rotterdam.
 26. Houtum, van H. (2013),  “Human blacklisting: the global apartheid of the EU’s external border regime” in: Geographies of privilege, France Winddance Twine and Bradly Gardener (eds.) (reprint)
 27. Houtum, van H., (2012), Inleiding: een oneerlijke wereld, in: Eerlijke Nieuwe Wereld, voorbij de grenzen van de natiestaat, Houtum, van H., en J. van Vugt (2012) (red.), Klement Uitgeverij, Zoetermeer (november), p.9-22
 28. Houtum, van H. en J. van Vugt, (2012), Voorwoord, in: Eerlijke Nieuwe Wereld, voorbij de grenzen van de natiestaat, Houtum, van H., en J. van Vugt (2012) (red.), Klement Uitgeverij, Zoetermeer (november), p. 7-8
 29. Mark Eker en H. van Houtum (2012), ”De waarde van het nationale grensland” in: Over de Grens, Over de rol en betekenis van de grens binnen de hedendaagse landschapsarchitectuur, Redactie Karin Christof en Arjen Vergeer, Uitgeverij Blauwdruk, pp 50-56
 30. Houtum, van H., (2012), Remapping Borders, in: H. Donnan and T. Wilson (eds). A companion to Border Studies, p. 405-418
 31. Houtum van H., (2011), ‘Waarom we wachten, een essay over zelfbegrenzing en ontgrenzing aan de hand van Kafka’s parabel ‘Voor de Wet’, in: ”Dwarse Interventies, politiek-filosofische opstellen, Van der Zweerde et al, (eds) Uitgeverij Parresia, p 78-98,  http://radboud.academia.edu/HenkvanHoutum/Papers/1395493/dwarse_interventie_hvh
 32. Houtum van H., (2011), The mask of the border, in: D. Wastl-Walter (ed)., Companion to Border Studies, Ashgate, pp 49-62
 33. Verkoren W. en H. van Houtum, (2011), Liever gelijk behandeld dan geholpen, in: Hazenberg J, Tabarki F. en Van Tilburg r. (eds.), Dappere Nieuwe Wereld, 21 jonge denkers over de toekomst van Nederland, Van Gennep, pp. 149-160
 34. Houtum van H., (2010), Venster 50: Grenzen van Gelderland, in: Geschiedenis van de Gelderse canon, de CANON van het Gelders verleden in vijftig vensters, Verhoeven D. en Wingens M, (red.), Walburg Pers, p. 203-205
 35. Houtum van H., (2010)  ‘Deterritorialization”, in: Bevir, M. and Patton P. (eds)., Encyclopedia of Political Theory, Sage,
 36. (pp. 377-378). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. doi: 10.4135/9781412958660.n123, see http://knowledge.sagepub.com/view/politicaltheory/n123.xml
 37. Houtum van H., (2010) Mapping Transversal Borders: towards a Choreography of Space, in: C. Brambilla and B. Riccio (eds)., Transnational Migrations and Dis-located Borders, Guaraldi Publishers, pp 119-138
 38. Arts, B., A. Lagendijk, H. van Houtum, (2009), Shifts in Governmentality, Territoriality and Governance: An Introduction, in: Arts, B., A. Lagendijk, H. van Houtum (eds.), The Disoriented State: Shifts In Governmentality, Territoriality and Governance, Springer Verlag, Berlin, http://www.springer.com/978-1-4020-9479-8, p. 3-10
 39. Houtum, H. van, (2008), The war against unwanted immigration: EU’s border machine, in: Challenges of Global Migration, EU and its Neighhbourhood, p. 31-40, Kora: Ankara
 40. Houtum, H. van, and V. Mamadouh (2008), The geopolitical fabric of the border regime in the EU-African borderlands, in: Nederlandse Geografische Studies, KNAG: Utrecht, p. 92-98 article in pdf
 41. Henk van Houtum and Roos Pijpers, (2008) “On strawberry fields and cherry picking: fear and desire in the bordering and immigration politics of the European Union, in: Pain and Smith (eds.) Fear, critical geopolitics and everyday life, Ashgate, Aldershot See the site of ashgate for this book and see google books for a preview of this book
 42. Thomas Geisen, Roald Plug and Henk van Houtum (2008), Chapter 6: (B)ordering and othering migrants by the European Union, in Ton van Naerssen and Martin van der Velde (eds), Migration in a New Europe: People, Borders and Trajectories, Societa Geografica Italiana, Rome, 2008 Chapter pdf-file
 43. Eker, M., Houtum H., van en Van Kampen, M. (red.) (2007), Grenslandschap, Ontwerpend Onderzoek naar het landschap in de invloedssfeer van de Nederlandse grens, Ekerschaap & NCBR (update van het rapport is gedrukt, uitgave 2013)
 44. Houtum H. van and B. Spierings (2007), Barcode Humans; on the Fabrication of Consumers in the Super-Market Society, in BAVO (eds), Urban politics now. Re-imagining democracy in the neo-liberal city, NAI, Oktober Book information Book Chapter in PDF format (5mb)
 45. Houtum H. van and Pijpers R., (2007) Fearing and Bordering Migration, in: Pain (ed.), Fear: Critical Geopolitics and Everyday Life, Routledge (in press) Book information
 46. Giesen T., Plug R., Houtum H. van, (2007) (B)ordering and Othering migrants by the European Union, in Van der Velde M. and Van Naerssen T., (eds): Migration series (in press)
 47. Houtum H., and Pijpers, R.(2007) Angst en Protectie in het grens-en immigratiebeleid van de EU. in: Brugmans (et al, red.) Mythen en Misverstanden over migratie, Thijmgenootschap series: Valkhof Press
 48. Spierings, B. en Houtum, H. van (2006), Naar een andere binnenstad: over grenzen, gangen, bruggen en ‘wormholes’, in Aarts, During, Van der Jagt: Te koop en andere ideeën over de inrichting van Nederland, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Februari 2006 article
 49. Houtum, H., van and R. Pijpers, (2006), The EU as a Gated Community, in : Scott J., (ed), EU Enlargement, Region and Shifting Borders of Inclusion and Exclusion, Aldershot : Ashgate
 50. Houtum, H. van, O. Kramsch, W. Zierhofer (2005), Prologue, B/ordering Space, in: Houtum, H. van, O. Kramsch, W. Zierhofer (2005), B/ordering Space, Aldershot: Ashgate, 1-13 See google books for a preview of the book
 51. Houtum, H. van, (2005), Frontiere di comfort. Processi di delimitazione dello spazio economico nell’ Unione Europea, in: Europa, vecchi confini e nuove frontiere, E. dell’ Agnese and E. Sqaurcina (eds)., p. 125-145, Torino: UTET Libreria
 52. Velde M. van der, Janssen M., Houtum H. van, (2005), Job mobility in the Dutch-German regional labour market, the threshold of indifference, Borders and economic behaviour in Europe, Van Gorcum, Assen, 77-91
 53. Van der Velde, M and Houtum H. van (2004), De-politicising labour market indifference and immobility in the European Union, in: Kramsch O. and B. Hooper, Cross-border governance in the EU, Routledge  Article in pdf
 54. Uitermark, J, U. Rossi, H. van Houtum, (2004), Die Neuerschaffung des Offentlichen Raums in Amsterdam: Eine Kritische Untersuchung der “real existierenden Multikultur”, Berliner Geographische Arbeiten, Berlin, p. 106-123
 55. Houtum, H,. van (2003), Borders of comfort, in: Anderson, J., L. O’Dowd, and T. Wilson (eds.), New Borders for a Changing Europe, Cross-border co-operation and Governance, London: Frank Cass, pp. 37-58 Article in pdf
 56. Berg, E., H. van Houtum (eds), (2003), Prologue: A border is not a border. Writing and reading borders in space. in Berg E., and H. van Houtum, Routing Borders between territories, discourses and Practices, Aldershot : Ashgate, pp. 1-12
 57. Houtum H. van (2001), The local identity of the professional football club NEC (in Dutch), Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen, see research reportsee summary
 58. Ernste, H., H. van Houtum, W. Zierhofer (2001), WWW@.NL, Spatial globality and access to the Internet, in: Dankbaar B. en J. Jonker (eds.), Meer dan Overheid en Markt: Management in de nieuwe Economie, Van Gorcum: Assen, p.31-37
 59. Houtum, H. van, (2001), The determinants of cross-border economic relations: the case of the Netherlands and Belgium , in: M. van Geenhuizen and R. Ratti (eds.). Gaining advantage from open borders, An active space approach to regional development, Ashgate, Aldershot , UK , pp.123-146.
 60. G. Bucken-Knapp, M. Schack, H. van Houtum (2001), New Strands in Border Research?, in G. Bucken-Knapp and M. Schack (eds.), Borders Matter: Transfrontier Regions in Contemporary Europe. (Aabenraa: Danish Institute of Border Regions Studies, 2001)
 61. Van Houtum, H. (2000), Introduction; Current issues and debates on borders and border regions in European Regional Science, in: Van der Velde M., and H. van Houtum (eds.), (2000), Borders, regions and people, London : PION, p. 1-12
 62. Houtum H. van, M. van der Velde, F. Boekema, (2000), Borders and Interaction, in: Goverde H. (ed.) Global and European polity?, organizations, policies, context, Ashgate, Aldershot , pp. 269-282.
 63. Houtum, H. van, (1999), What is the influence of borders on economic internationalisation?, in: P. de Gijsel, M. Janssen, H-J. Wenzel, and M. Woltering, Understanding European cross-labour markets -issues in Economic Cross-Border Relations, Metropolis-Verlag, Marburg , pp. 107-141
 64. Houtum, H. van (1999), The action, affection, and cognition of entrepreneurs and cross-border economic relationships in border regions in the European Union, in: G. Allaert and F. Boekema, Cross-border activities on the move, border regions, research and policy, pp. 53-82
 65. Houtum H. van (1995), “On the borders of society” (in Dutch), in: Unified in doubt (in Dutch), Centrum voor wetenschap en levensbeschouwing, University of Tilburg , Tilburg , p.167-193, ISBN 90-361-9845-3
 66. Houtum H.J. van & F.W.M. Boekema (1995), “Regional economic competitiveness: Porter and beyond”, in: P.R. Beije en H.O. Nuys (eds.), The Dutch Diamond, the usefulness of Porter in analysing small countries, SISWO, Garant,p.185-221, ISBN 90-5350-460-5
 67. Houtum H. van & F. Boekema (1994), Regions seen as laboratories for a new Europe , the applicability of the flexible specialisation model, in: J.J.J. van Dijck & J.P.M. Groenewegen (eds.), Changing European Business Systems, VUBPress, pp.85-109, ISBN 90-5487-070-2.
 68. Houtum H. van & F. Boekema (1994), Small and medium sized firms, corner-stones of regional economy (in Dutch), in: Atzema O. en E. Wever (eds.) The Dutch Industry (in Dutch), ISBN 90- 2322-885-5, pp. 104-106, 111, 128-148.
 69. Boekema F. & H .van Houtum (1994), Cross border networking in the Benelux (in French & Dutch), in: Régards sur le Benelux , Kijk in de Benelux, Brussels , ISBN 90- 2092-501-6, pp. 83-97
 70. Houtum H. van (1994), Benelux , a borderless economic union? (in Dutch)?, in: F. Boekema, H. van Houtum, K. Veraghtert (eds.), Benelux, quo vadis?, Wolters-Noordhoff, p. 23-64, ISBN 90- 01-09231-4
 71. Houtum H. van, (1993), The theory and method of Porter (in Dutch), in: Brabantse Economie met Open Grenzen (BEMOG), ETIN, Tilburg
 72. Houtum H. van (1993), Euregional policy, stimulus for a new spatial elan? (in Dutch), in: F. Boekema (eds.) Social Economics, markets, institutions and policy (in Dutch), Wolters Noordhoff, ISBN 90 01 092373, pp. 67-83. See Article in pdf